VIKTIG Å VITE OM REISEGARANTIER

Reisegarantien er økonomisk beskyttelse for reisende når en reise blir kansellert eller avbrutt. Den reisende kan da søke om kompensasjon fra reisegarantien. Reisegarantiloven gjelder for:

Pakkereise

En pakkereise er et arrangement som består av transport og innkvartering eller noen av disse tjenestene i kombinasjon med en turisttjeneste, som utgjør en ikke uvesentlig del av arrangementet og som ikke er direkte knyttet til transporten eller overnattingen, som f.eks. leiebil, teaterbilletter eller billetter til et sportsarrangement. En pakkereise må være lengre enn 24 timer eller inkludere innkvartering. En pakkereise selges til totalpris eller til ulike priser som er knyttet til hverandre. Det skal foreligge reisegaranti for alle pakkereiser, uavhengig av om de selges til privatpersoner eller bedrifter.

Reisegarantiloven gjelder også for følgende reiser dersom disse er kjøpt av privatpersoner:

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

PAKKELIGNENDE reiser

Reisegarantien dekker de som kjøper pakkelignende reiser, d.v.s. reiser som består av separate transport- og overnattingstjenester som til sammen viser vesentlig likhet med en pakkereise. Kombinasjonen skal fremstå som en naturlig enhet.

SETESALG

Også de som kun har kjøpt transport kan få kompensasjon fra reisegarantien dersom transporten skjer sammen med en pakkereise, f.eks. på et charterfly eller buss. De som kun kjøper en enkelt billett, er imidlertid ikke beskyttet av reisegarantien.

UTDANNINGSREISER

Den som har kjøpt en reise som består av transport og et utdanningsopphold med overnatting i form av innkvartering i vertsfamilie, kan få kompensasjon fra reisegarantien. Dette gjelder selv om innkvarteringen er gratis.

Søknaden om kompensasjon må være mottatt av Reisegarantinemnda senest tre måneder etter at reisen ble kansellert, avbrutt eller av annen grunn ikke ble gjennomført.

For mer informasjon, les mer eller ring Kammarkollegiet/Resegarantnämden på +46-8-700 08 00.