VI VIL VÆRE MED OG BIDRA TIL EN LEVENDE PLANET!

Wildhood Foundation ble grunnlagt i 2016 som en reaksjon på utbredt krypskyting og ulovlig handel med ville dyr. Ifølge FN er en million plante- og dyrearter utrydningstruet, og aldri før har naturen vært under så stort press som nå. Wildhoods formål er å bidra til effektiv beskyttelse av truede arter og reduksjon i tyvjakt. Innsamlede midler går til utvalgte lokale tiltak som forsvarer de ville dyrene og deres omgivelser  i noen av Afrikas mest sårbare områder.

Wildhoods arbeid innebærer:

• Muliggjøre inngrep som på plass beskytter ville dyr i Afrika
• Øke kunnskapen om trusselen mot ville dyr og deres miljø
• Påvirke opinion og lovverk gjennom debatt og policyarbeid

Wildhood-midler:

• Opplæring og bemanning av kvinnelige parkvakter
• Lønn, uniformer og utstyr til kvinnelige parkvakter
• Hunder som trenes til å finne dyredeler, våpen og ammunisjon
• Stipend til skolebarn i områder rundt villmarken

«Wildhood er et bevis på at en liten organisasjon kan gjøre en stor forskjell. Siden starten i 2016 har vi samlet inn over 10 millioner kroner. Og i dag bidrar vi til å beskytte 1 000 000 hektar villmark i det sørlige Afrika. Sammen med våre givere og partnere skaper vi en verden der neshorn, løver og elefanter forblir i naturen i generasjoner fremover!»

– Filippa Tarras-Wahlberg, grunnlegger av Wildhood Foundation

  • Angi et tall som er større enn eller lik 1.
  • Angi et tall som er større enn eller lik 1.
  • Angi et tall som er større enn eller lik 0.
  • 2. Din informasjon

  • 3. Diverse

  • Angi et tall som er større enn eller lik 1.
  • Angi et tall som er større enn eller lik 1.
  • Angi et tall som er større enn eller lik 0.
  • 2. Din informasjon

  • 3. DiverseFlere hoteller - Zimbabwe